Още повече от това да се стремя да видя лицето Ти, ще се стремя да го почувствам и докосна. Това е връзката, която копнея да имам с Теб.

Поглеждам назад към изминалите години, Исусе, виждам колко верен Си бил към мен. Велика е Твоята вярност.

Все повече искам да продължа да се протягам към Теб.

Зная, че си все още с мен и контролираш живота ми. Ти имаш удивителен план.

Толкова Си достоен и винаги ще бъдеш! Завинаги сърцето ми принадлежи на Теб, Исусе! Ще Те следвам до края на живота си.

Ще Ти служа с целия си живот, като аромат пред Теб. Приеми моето поклонение. За мен Ти Си толкова красив.

Всеки един ден от живота си, Господи, ще благославям името Ти и ще издигам ръце в Него. Това е всичко, което някога съм искал.